Uzupełniające oświadczenie o ochronie prywatności w związku z Covid-19 

Wersja z dnia: 7. 05. 2020

Nasze Oświadczenie o ochronie prywatności serwisu Glosy klientów wyjaśnia kim jesteśmy, czym się zajmujemy oraz podaje ogólne informacje o serwisie „Głosy klientów”. Wyjaśnia ono również, w jaki sposób przekazujemy Państwa dane pomiędzy krajami, jak dbamy o ich bezpieczeństwo oraz o Państwa prawa związane z danymi osobowymi. Niniejsze Uzupełniające oświadczenie o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób będziemy zbierać, udostępniać i wykorzystywać Państwa dodatkowe dane osobowe podczas pandemii COVID-19 oraz uzupełnia informacje ogólne podane w Oświadczeniu o ochronie prywatności serwisu „Głosy klientów”.

Jakie dodatkowe dane gromadzimy w tym okresie?

Będziemy prosić Państwa (pocztą elektroniczną oraz innymi kanałami komunikacji) o podanie danych osobowych związanych z pandemią COVID-19 za pośrednictwem ankiet, szybkich sondaży, pokoi dyskusyjnych, internetowych grup focusowych oraz innych aktywności w witrynie „Głosy klientów”. Poza informacjami wymienionymi w naszym ogólnym Oświadczeniu o ochronie prywatności serwisu Glosy klientów, będziemy pytać Państwa o postawy, opinie oraz reakcje na COVID-19, jak również o wpływ tego bezprecedensowego wydarzenia na Państwa zaufanie do gospodarki, sprzedawców oraz rządu, a także w jaki sposób wydarzenie to zmieniło Państwa doświadczenia zakupowe, zachowania zakupowe, pracę, finanse osobiste oraz styl życia.

W ramach tych ankiet możemy zadawać Państwu pytania dotyczące stanu Państwa zdrowia. Jeżeli to zrobimy, poinformujemy Państwa o tym w chwili pozyskania przedmiotowych danych i poprosimy Państwa o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

Jeżeli nie prosimy Państwa o podanie danych dotyczących zdrowia, prosimy o upewnienie się, że dane te nie zostały podane. Jeżeli jednak podadzą nam Państwo dane dotyczące Państwa stanu zdrowia, dobrowolne podanie takich danych przez Państwa traktować będziemy jako zgodę na wykorzystanie ich przez nas dla celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

W jaki sposób wykorzystujemy takie dodatkowe informacje oraz podstawa prawna ich przetwarzania 

Jak wyjaśniono w naszym ogólnym Oświadczeniu o ochronie prywatności serwisu Glosy klientów, wykorzystujemy dane dostarczone przez Państwa oraz inne dane, które zbieramy lub otrzymujemy od osób trzecich w celu tworzenia „danych wglądu” dla naszych klientów detalicznych lub marek, aby umożliwić im poprawę doświadczeń zakupowych oraz budowanie lojalności pośród ich klientów. W szczególności, dodatkowe dane gromadzone przez nas w okresie pandemii COVID-19 pomogą detalistom zrozumieć i zaspokoić potrzeby kupujących w tym czasie. Przetwarzanie przez nas danych w tym celu jest konieczne, aby zrealizować nasz prawnie uzasadniony interes polegający na świadczeniu naszym klientom usług analizy danych.

W szczególności, zestawiamy dane pochodzące z wypełnionych przez Państwa ankiet dotyczących pandemii COVID-19 z danymi zakupowymi powiązanymi z Państwa kartą lojalnościową (takimi jak zachowania zakupowe w sklepach stacjonarnych oraz internetowych naszych sprzedawców), aby poznać postawy konsumentów wobec COVID-19, na przykład, jak bardzo są Państwo zaniepokojeni i w jaki sposób zmieniło to Państwa zachowania zakupowe lub poziom zadowolenia ze stacjonarnych i internetowych sklepów spożywczych.

Będziemy wykorzystywać te dane, aby pomóc naszym klientom przewidzieć zachowania, nawyki lub preferencje Państwa (oraz innych kupujących) w miarę trwania pandemii. W tym celu korzystamy z informatyki analitycznej, na przykład w celu przewidywania zmian w nawykach zakupowych (np. wzrost zakupów internetowych lub zakupów żywności o długim terminie przydatności). Zawsze przekazujemy takie informacje naszym klientom wyłącznie w formie zagregowanej (tj. w sposób, który Państwa nie identyfikuje). Pomaga to detalistom oraz ich dostawcom w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących najlepszego sposobu Państwa obsługi, na przykład poprzez zapewnienie dokładniejszego przewidywania popytu na określone produkty i usługi.

W przypadku gdy gromadzone przez nas dane są związane z pandemią COVID-19, będziemy je wykorzystywać tylko w celach opisanych w niniejszym Uzupełniającym oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeżeli prosimy Państwa o podanie danych osobowych niezwiązanych z pandemią COVID-19, zbieranie i wykorzystanie przez nas takich danych jest opisane w naszym ogólnym Oświadczeniu o ochronie prywatności serwisu Glosy klientów.

Komu dunnhumby będzie przekazywała te dodatkowe dane?

Możemy ujawniać Państwa dane odbiorcom oraz w formatach opisanych w naszym ogólnym Oświadczeniu o ochronie prywatności serwisu Glosy klientów w części zatytułowanej „Komu dunnhumby udostępnia informacje?” oraz „W jaki sposób dunnhumby udostępnia informacje?”.  

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać dane zgromadzone w sposób opisany powyżej przez okresy wskazane w naszej ogólnej Polityce prywatności serwisu Glosy klientów w części zatytułowanej „Przechowywanie danych”.

Aktualizacje niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności 

Będziemy aktualizować niniejsze Uzupełniające oświadczenie o ochronie prywatności dopóki będziemy gromadzić i przechowywać dane opisane powyżej. W przypadku aktualizacji niniejszego Uzupełniającego oświadczenia o ochronie prywatności, podejmiemy odpowiednie środki, aby prawidłowo poinformować Państwa o znaczeniu zmian, które wprowadzamy. Data ostatniej aktualizacji niniejszego Uzupełniającego oświadczenie o ochronie prywatności została wskazana u góry strony.

Kontakt 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: individualrights@dunnhumby.com.

Administratorem Państwa danych jest dunnhumby Limited. Jeżeli pochodzą Państwo z niektórych krajów lub regionów, takich jak Europa, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do lokalnego organu ochrony danych. Listę europejskich organów ochrony danych można znaleźć tutaj .


Copyright © 2020 dunnhumby.

Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji pod adresem:
info@glosyklientow.pl