Oświadczenie o ochronie prywatności


Witryna Głosy klientów

Ostatnia aktualizacja: 26.6.2018

1. Wprowadzenie

1.1 Firma Dunnhumby szanuje prawo użytkowników do prywatności. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, kim jesteśmy, w jaki sposób gromadzimy, udostępniamy i wykorzystujemy informacje o użytkowniku (w tym informacje o użytkowniku, na podstawie których można go bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora) oraz w jaki sposób może on korzystać ze swoich praw do prywatności w związku z jego udziałem w programie Głosy klientów.

1.2 Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy informacji zbieranych za pośrednictwem witryny dostępnej pod adresem https://www.glosyklientow.pl, aplikacji powiązanych z programem Głosy klientów (w tym aplikacji mobilnej) i z innych źródeł, takich jak losowanie nagród i ankiety.

1.3 W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących naszego sposobu wykorzystania informacji można się z nami skontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

3. Czym zajmuje się firma Dunnhumby? Do góry

3.1 Dunnhumby to zajmująca się danymi konsumenckimi firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii i ze spółkami swojej grupy na całym świecie. Nasze produkty i usługi pomagają sprzedawcom detalicznym i markom analizować dane w celu poprawy doświadczeń konsumentów i budowania lojalności.

3.2 Więcej informacji na temat firmy Dunnhumby można znaleźć w sekcji „O nas” na https://www.dunnhumby.com/about-us.

4. Czym jest program Głosy klientów? Do góry

4.1 Głosy klientów to społeczność, w ramach której konsumenci mogą dzielić się doświadczeniami i przemyśleniami na temat zakupów za pośrednictwem naszej witryny internetowej, grup dyskusyjnych, losowania nagród i ankiet. To pomaga sprzedawcom detalicznym i markom tworzyć produkty oraz poprawiać jakość zakupów. Nasi klienci nie widzą indywidualnych odpowiedzi użytkowników, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę, a w przeciwnym razie mogą przeglądać tylko raporty zbiorcze dotyczące grup kupujących. Konsumenci czerpią korzyści z uczestnictwa w programie, zdobywając punkty, które można wymienić na nagrody, oraz inne korzyści.

5. Jakie informacje zbieramy i w jakim celu? Do góry

5.1 Jeśli użytkownik jest uczestnikiem programu Głosy klientów, możemy zgromadzić na jego temat następujące informacje:

Informacje, które użytkownik przekazuje dobrowolnie jako uczestnik programu Głosy klientów

5.2 Rodzaje tych informacji obejmują:

(a) dane kontaktowe — nazwisko, adres, kod pocztowy, adres e-mail, nazwa użytkownika, numer telefonu domowego, numer telefonu komórkowego;
(b) dane demograficzne — wiek, płeć, data urodzenia, zdjęcie, region, dochód gospodarstwa domowego, skład rodziny (np. liczba i płeć dzieci, jeśli występują);
(c) szczegóły ankiety — wyniki ankiet online dotyczące zagadnień, takich jak osobowość, wartości, postawy, zainteresowania oraz zdrowie i styl życia (np. dieta i preferencje dotyczące ćwiczeń);
(d) szczegóły psychograficzne — odpowiedzi na pytania, czy użytkownik zgadza się czy nie zgadza z określonymi stwierdzeniami lub zachowaniami (np. „zdrowa dieta jest częścią mojego życia”); oraz
(e) numer karty Tesco Clubcard i szczegóły dotyczące zakupionych produktów oraz usług, które są powiązane z tym kontem Tesco Clubcard.

5.2.2 Od czasu do czasu możemy zadawać użytkownikowi pytania o zdrowie. W takim przypadku poinformujemy użytkownika o zebraniu takich informacji i poprosimy o zgodę na ich przetwarzanie. Jeśli nie poprosimy o takie informacje, nie należy podawać informacji o swoim zdrowiu.
5.2.3 W Malezji prosimy również o całkowicie dobrowolne podanie narodowości i języka. Nie należy podawać tych informacji, jeśli o nie nie prosimy.
Informacje, które zbieramy automatycznie

5.3 Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy automatycznie zbierać określone informacje z urządzenia użytkownika. W niektórych krajach, w tym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, informacje te mogą być regulowane w ramach obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności.

5.4 W szczególności informacje zbierane automatycznie mogą obejmować adres IP, typ urządzenia, unikalne numery identyfikacyjne urządzenia, typ przeglądarki, szeroką lokalizację geograficzną (np. lokalizację na poziomie kraju lub miasta), kategorię urządzenia mobilnego i system operacyjny oraz inne informacje techniczne. Ponadto gromadzimy informacje na temat interakcji urządzenia użytkownika z naszym narzędziem, w tym odwiedzane strony i klikane łącza, a także szczegóły dotyczące sposobu, w jaki użytkownik trafił na naszą stronę internetową.

5.5 Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone przy użyciu plików cookie i podobnych technologii śledzenia.

5.6 Więcej informacji na temat typów używanych przez nas plików cookie oraz tego, dlaczego i w jaki sposób można kontrolować pliki cookie, można znaleźć w naszym Oświadczenie o plikach cookie

Informacje, które zbieramy za pośrednictwem serwisów społecznościowych 5.7 Aby umożliwić użytkownikowi bezpośrednie połączenie z Facebookiem, Instagramem i Twitterem (oraz innymi aplikacjami sieci społecznościowych, które możemy dodać) za pośrednictwem społeczności Głosy klientów, będziemy również zbierać dane osobowe po połączeniu się z tymi aplikacjami serwisów społecznościowych za pośrednictwem naszych witryn w tych samych celach i na tak długo, jak określono w sekcji „Jak wykorzystujemy zebrane informacje”. Należy pamiętać, że ustawienia prywatności w aplikacjach serwisów społecznościowych mogą określać, jakie informacje możemy gromadzić. W przypadku obaw o swoją prywatność w kontekście jakichkolwiek aplikacji serwisów społecznościowych należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności mającymi zastosowanie do ich witryn internetowych, które znajdują się tutaj:
Polityka prywatności serwisu Facebook: https://en-gb.facebook.com/policy.php
Polityka prywatności serwisu Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Polityka prywatności serwisu Instagram: http://instagram.com/legal/privacy/

5.8 Możemy zbierać następujące rodzaje informacji dotyczących użytkownika z aplikacji serwisów społecznościowych: imię i nazwisko; identyfikator użytkownika; adres e-mail; płeć; data urodzenia; aktualne miasto; zdjęcie profilowe; adres URL; „polubione” elementy i wszelkie treści, które użytkownik publikuje za pośrednictwem aplikacji serwisu społecznościowego.

Informacje, które otrzymujemy ze źródeł zewnętrznych

5.9 Od czasu do czasu możemy otrzymywać osobiste informacje o użytkowniku z innych źródeł, w tym z publicznych baz danych i agregatorów danych. Przed uzyskaniem tych informacji najpierw sprawdzamy, czy te podmioty zewnętrzne mają zgodę użytkownika lub są w inny sposób prawnie upoważnione do ujawnienia nam danych użytkownika. Przykłady informacji, które uzyskujemy od podmiotów zewnętrznych, obejmują:
(a) Informacje o regionie i dane demograficzne (w tym między innymi dotyczące regionu i klasy społecznej na podstawie analizy kombinacji danych dotyczących dochodów gospodarstwa domowego, najwyższego poziomu wykształcenia i głównego źródła dochodu w gospodarstwie domowym) z karty Tesco Clubcard.
(b) Nawyki zakupowe, aktywność użytkownika w Internecie, preferencje i informacje na temat stylu życia użytkownika, takie jak hobby i zainteresowania oraz publicznie dostępne informacje, takie jak treści generowane przez użytkownika, blogi i publikowane informacje. Otrzymujemy te informacje od naszych klientów, w imieniu których przeprowadzamy ankiety (w tym między innymi od Tesco, sprzedawców detalicznych, klientów z branży multimediów oraz z branży szybko zbywalnych towarów konsumpcyjnych).

6. W jaki sposób wykorzystujemy informacje użytkownika i podstawa prawna ich przetwarzania Do góry

6.1 Wykorzystujemy informacje przekazane nam dobrowolnie przez użytkownika:

(a) aby zarejestrować użytkownika jako uczestnika programu Głosy klientów i wybierać go do ankiet, które najprawdopodobniej najbardziej będą mu odpowiadać;
(b) aby przesyłać użytkownikowi produkty lub próbki w ramach ankiet z programu Głosy klientów lub pomagać naszym klientom w przekazywaniu tych przedmiotów;
(c) aby analizować skuteczność ankiet Głosy klientów;
(d) aby odpowiadać na zapytania lub komentarze;
(e) aby lepiej zrozumieć, jakie produkty i usługi mogą być interesujące dla użytkownika; oraz
(f) aby przeprowadzać losowanie nagród lub promocje.

Przetwarzamy informacje, które użytkownik dostarcza nam dobrowolnie w tych celach, aby umożliwić mu korzystanie z programu Głosy klientów.

6.2 Automatycznie zbieramy informacje o użytkowniku, aby technicznie dostarczyć mu narzędzie, lepiej zrozumieć, jak z niego korzysta, skąd pochodzi i jaka zawartość w naszym narzędziu jest dla niego interesująca. Informacje te wykorzystujemy do wewnętrznych celów analitycznych oraz do poprawy jakości i przydatności naszego narzędzia dla użytkownika. W tym samym celu używamy plików cookie.

6.3 Wykorzystujemy informacje gromadzone z serwisów społecznościowych, aby skłonić klientów do udostępniania i promowania programu Głosy klientów na portalach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter.

6.4 Korzystamy z informacji uzyskanych od tych podmiotów zewnętrznych w celu utrzymania i poprawy dokładności danych przechowywanych na temat użytkownika i ulepszenia jego doświadczeń jako uczestnika społeczności Głosy klientów.

6.5 W razie pytań lub potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat podstawy prawnej, na której gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, można się z nami skontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych poniższej w sekcji 13. Jak się z nami skontaktować.

7. Komu Dunnhumby udostępnia informacje? Do góry

7.1 Możemy ujawnić informacje użytkownika:

(A) firmom należącym do naszej grupy. Na przykład mamy jeden globalny system zarządzania dostępem, który jest dostarczany z Wielkiej Brytanii. Mamy również wiele zespołów ds. zarządzania globalnym dostępem i ds. pomocy technicznej.

(B) zewnętrznym dostawcom usług, którzy pomagają nam dostarczać program Głosy klientów, na przykład poprzez hosting, zapewnianie pewnych funkcji lub funkcjonalności, w tym śledzenia użytkowników, lub świadczenie usług dodatkowych, takich jak wsparcie i konserwacja, technologie bezpieczeństwa lub pomoc techniczna dla naszych pracowników i klientów. Głównymi dostawcami usług, których wykorzystujemy przy programie Głosy klientów, są:
• Q – to platforma oprogramowania, gdzie przechowywane i analizowane będą informacje.
• Sawtooth – jest narzędziem służącym do przeprowadzania kompleksowych ankiet na wielu platformach, których celem jest ocena zmian w czasie informacji o klientach.
• SPSS – jest narzędziem wykorzystywanym do analizy danych.
• Tesco – ułatwi zapewnienie konsumentom nagród w postaci punktów Clubcard.
• Research Bods – otrzyma powiadomienie, gdy użytkownik zdobędzie 1000 punktów i będzie mógł je wymienić na kupon online. Dane tej firmy są przechowywane na serwerze AWS w okolicach Londynu i w Irlandii.
• InsightLab – zarządza narzędziem w Europie Środkowej (w krajach takich jak Czechy, Słowacja, Węgry i Polska). Ich dane są przechowywane w Czechach.
• Borderless Access – zarządza narzędziem w Azji (w Tajlandii i Malezji). Ich dane są przechowywane w chmurze na amerykańskich serwerach.

C) każdemu właściwemu organowi ścigania, organowi regulacyjnemu, organowi rządowemu, sądowi lub innemu podmiotowi w przypadku, gdy wierzymy, że ujawnienie informacji jest niezbędne
(i) zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami lub rozporządzeniami,
(ii) w celu wykonania, ustanowienia i obrony naszych praw lub (iii) w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby;

(D) potencjalnemu nabywcy (i jego agentom oraz doradcom) w związku z każdym proponowanym nabyciem, fuzją lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej działalności, pod warunkiem, że poinformujemy kupującego, że musi on wykorzystywać informacje o użytkowniku wyłącznie do celów ujawnionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności;

F) każdej innej osobie w przypadku uzyskania zgody użytkownika na ujawnienie.

8. W jaki sposób firma Dunnhumby zapewnia bezpieczeństwo informacji? Do góry

8.1 Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony informacji na temat użytkownika, które gromadzimy i przetwarzamy. Środki, które stosujemy, mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka związanego z przetwarzaniem informacji o użytkowniku. Konkretne wykorzystywane środki obejmują zapewnienie pracownikom dostępu na zasadzie ograniczonego dostępu oraz przesyłanie podmiotom zewnętrznym danych w formie zagregowanej. Szyfrujemy również nazwę użytkownika i adres e-mail podczas przesyłania danych.

9. Międzynarodowe transfery danych Do góry

9.1 Nasze serwery znajdują się w UE i USA, jednak spółki należące do naszej grupy oraz zewnętrzni usługodawcy i partnerzy działają na całym świecie.

9.2 W związku z tym dane mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach innych niż kraj zamieszkania użytkownika. W krajach tych mogą obowiązywać inne przepisy o ochronie danych i prywatności niż w kraju użytkownika, a w niektórych przypadkach mogą one nie zapewniać takiej samej ochrony.

9.3 Zastosowaliśmy jednak odpowiednie zabezpieczenia, aby wymagać ochrony danych użytkownika zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania informacji pomiędzy spółkami należącymi do naszej grupy, które wymagają od wszystkich spółek należących do grupy ochrony przetwarzanych przez nie informacji z EOG zgodnie z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych i prywatności.

9.4 Nasze standardowe klauzule umowne są dostępne na życzenie. Wdrożyliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia w przypadku zewnętrznych dostawców usług i partnerów, a dodatkowe informacje na ten temat są dostępne na żądanie.

10. Przechowywanie danych Do góry

10.1 Domyślnie będziemy przechowywać dane z ankiet przez maksymalnie 10 lat od momentu ich zebrania, w celu analizy trendów rynkowych.

10.2 Wszystkie pochodzące z ankiet dane starsze niż 10 lat zostaną usunięte.

10.3 Wszystkie dane osobowe członka programu będą przechowywane przez 12 miesięcy, chyba że otrzymamy wniosek o ich usunięcie.

10.4 Wszystkie dane dotyczące odpowiedzi członka programu na pytania w ankietach zostaną usunięte w ciągu 12 miesięcy od otrzymania wniosku o ich usunięcie.

10.5 Wszystkie dane osobowe członka programu zostaną usunięte w ciągu 12 miesięcy od usunięcia członka z programu, jego odpowiedzi na pytania w ankietach będą przechowywane przez 10 lat, a następnie zostaną usunięte. Możemy jednak przechowywać dane użytkownika przez dłuższy czas, jeśli będziemy mieć ciągły uzasadniony powód biznesowy, aby to zrobić (np. w celu spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa podatkowego lub księgowego, spełnienia warunków/obowiązków wobec naszego klienta, zarządzania rekrutacją konsumentów i zarządzania preferencjami dotyczącymi kontaktu z konsumentem, który już nie chce uczestniczyć w programie). Jeśli nie będziemy mieli ciągłego uzasadnionego powodu biznesowego do przetwarzania danych osobowych użytkownika, usuniemy te dane lub je zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu przechowywania danych w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe użytkownika i odizolujemy je od wszelkiego dalszego przetwarzania do momentu zaistnienia możliwości ich usunięcia.

11. Ochrona danych osobowych i prawa do prywatności Do góry

11.1 Użytkownik ma następujące prawa:
(A) Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp, poprawić, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych, co może zrobić w każdej chwili, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych pod nagłówkiem 13. Jak się z nami skontaktować. Jeśli z jakiegoś powodu użytkownik nie chce już być członkiem programu Głosy klientów i chce zamknąć konto na naszej stronie, musi nas o tym poinformować, korzystając z danych kontaktowych podanych pod nagłówkiem 13. Jak się z nami skontaktować, abyśmy mogli usunąć informacje o koncie. Należy pamiętać, że nie będzie to obejmowało usunięcia żadnych osobistych danych podanych w ramach odpowiedzi na pytania w ankietach.
(B) Ponadto użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, zażądać ograniczenia ich przetwarzania lub zażądać ich przeniesienia. Można skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych pod nagłówkiem 13. Jak się z nami skontaktować.
(C) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych. Można skorzystać z tego prawa, klikając łącze „anulowania subskrypcji” w dowolnej wiadomości e-mail z materiałami marketingowymi otrzymanej od naszej firmy.
(D) Na tej samej zasadzie, jeśli zebraliśmy i przetwarzamy dane użytkownika za jego zgodą, może on tę zgodę w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody ani na przetwarzanie danych użytkownika zgodnie z innymi legalnymi podstawami przetwarzania danych innymi niż wyrażenie zgody.
(E) Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu ds. danych w związku gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ds. danych. (Dane kontaktowe organów w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii i niektórych krajach pozaeuropejskich (w tym w USA i Kanadzie) są dostępne tutaj.)

11.2 Odpowiadamy na wszelkie wnioski osób, które chcą korzystać ze swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności Do góry

12.1 Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w odpowiedzi na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe. W przypadku zaktualizowania naszego Oświadczenia o ochronie prywatności poinformujemy o tym użytkownika, podejmując działania stosowne do istotności wprowadzonych zmian. Uzyskamy zgodę użytkownika na wszelkie istotne zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności, jeżeli będą tego wymagały obowiązujące przepisy o ochronie danych i prywatności.

12.2 Można sprawdzić datę ostatniej aktualizacji niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności pod nagłówkiem „Ostatnia aktualizacja” w górnej części dokumentu.

13. Jak się z nami skontaktować Do góry

13.1 W przypadku pytań lub obaw dotyczących wykorzystania przez nas informacji prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z następujących informacji kontaktowych: individualrights@dunnhumby.com. Administratorem danych użytkownika jest firma Dunnhumby Poland Sp.z.o.o.

13.2 Jeśli użytkownik mieszka w niektórych regionach, takich jak Europa, ma również prawo do wnoszenia skarg lub zgłaszania obaw do lokalnego urzędu ds. ochrony danych. Tutaj można znaleźć listę europejskich organów ds. ochrony danych: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Oświadczenie o plikach cookie Do góry

Ostatnia aktualizacja: 21.6.2018
To oświadczeniem o plikach cookie wyjaśnia, w jaki sposób firma Dunnhumby wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do rozpoznawania użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej Głosy klientów. Wyjaśnia, jakie to technologie i dlaczego ich używamy, a także prawa użytkownika do kontrolowania sposobu ich wykorzystania przez nas.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki danych, które są umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas odwiedzania przez niego witryny internetowej. Pliki cookie są szeroko stosowane przez właścicieli witryn internetowych w celu zapewnienia ich funkcjonowania lub bardziej wydajnej pracy, a także w celu dostarczania informacji sprawozdawczych. Pliki cookie ustawione przez właściciela witryny internetowej (w tym przypadku Dunnhumby) nazywane są „własnymi plikami cookie”. Pliki cookie ustawione przez podmioty inne niż właściciel witryny internetowej nazywane są „plikami cookie podmiotów zewnętrznych”. Pliki cookie podmiotów zewnętrznych umożliwiają udostępnianie w witrynie lub za jej pośrednictwem funkcji lub funkcjonalności innych firm (takich jak reklamy, interaktywne treści i analizy). Podmioty, które ustawiają te pliki cookie, mogą rozpoznawać komputer użytkownika zarówno podczas odwiedzania danej witryny internetowej, jak i podczas przeglądania niektórych innych stron internetowych.

Dlaczego używamy plików cookie?

Używamy własnych plików cookie i plików cookie podmiotów zewnętrznych z kilku powodów. Niektóre pliki cookie są wymagane ze względów technicznych, aby nasza witryna mogła działać, a my nazywamy je „kluczowymi” lub „ściśle niezbędnymi” plikami cookie. Inne pliki cookie umożliwiają nam również śledzenie zainteresowań naszych użytkowników celu zwiększenia ich komfortu korzystania z naszej witryny internetowej. Podmioty zewnętrzne obsługują pliki cookie za pośrednictwem naszej witryny internetowej do celów reklamowych, analitycznych i innych. Bardziej szczegółowo zostało to opisane poniżej.

Konkretne rodzaje własnych plików cookie i plików cookie podmiotów zewnętrznych, które są obsługiwane przez naszą witrynę internetową, oraz cele, jakie realizują, zostały opisane w poniższej tabeli:

Typy plików cookie Kto obsługuje te pliki cookie Jak odmówić
Pliki cookie niezbędne dla działania witryny internetowej: Te pliki cookie są absolutnie niezbędne dla zapewnienia użytkownikowi usług dostępnych za pośrednictwem naszej witryny internetowej oraz korzystania z niektórych jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów. Dunnhumby Ponieważ te pliki cookie są absolutnie niezbędne dla dostarczenia użytkownikowi witryny internetowej, nie można odmówić ich zapisania.
Pliki cookie niezbędne dla działania witryny internetowej: Te pliki cookie wykorzystują zaszyfrowane dane wymagane przez witrynę internetową, aby wiedzieć, kim jest użytkownik, gdy jest zalogowany w witrynie. Pozwala to pozostać zalogowanym do witryny internetowej. Ten plik cookie zostanie usunięty po wylogowaniu. user_credentials Ponieważ te pliki cookie są absolutnie niezbędne dla dostarczenia użytkownikowi witryny internetowej, nie można odmówić ich zapisania.
Sesyjne pliki cookie: Te pliki cookie są wymagane do zalogowania się do witryny internetowej. Ten plik cookie zostanie usunięty po wylogowaniu. (COMMUNITY)_session Ponieważ te pliki cookie są absolutnie niezbędne dla dostarczenia użytkownikowi witryny internetowej, nie można odmówić ich zapisania.
Pliki cookie związane z wydajnością i funkcjonalnością: Te pliki cookie są wykorzystywane w celu zwiększenia wydajności i funkcjonalności naszej witryny internetowej, ale nie są niezbędne do korzystania z niej. Jednak bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą być niedostępne. [Należy wstawić szczegóły dotyczące innych plików cookie, które mają zastosowanie]. Aby odrzucić te pliki cookie, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją pod nagłówkiem „Jak mogę kontrolować pliki cookie?”
Pliki cookie dotyczące analizy i dostosowywania: Te pliki cookie zbierają informacje, które są wykorzystywane albo w formie zbiorczej, aby pomóc nam zrozumieć, jak nasza witryna jest używana lub jak skuteczne są nasze kampanie marketingowe, albo aby pomóc nam dostosować naszą witrynę internetową do potrzeb użytkownika. _ga a _gat (Google Analytics) Aby odrzucić te pliki cookie, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją pod nagłówkiem „Jak mogę kontrolować pliki cookie?”


Co z innymi technologiami śledzenia, takimi jak znaczniki nawigacyjne i znaczniki pikselowe?

Pliki cookie nie są jedynym sposobem na rozpoznawanie lub śledzenie odwiedzających witrynę internetową. Od czasu do czasu możemy korzystać z innych, podobnych technologii, takich jak znaczniki nawigacyjne (czasami nazywane „znacznikami piselowymi”, „pikselami śledzącymi” lub „przezroczystymi plikami GIF”). Są to małe pliki graficzne zawierające unikalny identyfikator, który pozwala nam rozpoznać, kiedy ktoś odwiedził naszą stronę lub otworzył wiadomość e-mail, którą do niego wysłaliśmy. Pozwala nam to, na przykład, monitorować ruch użytkowników z jednej strony w naszej witrynie do drugiej, dostarczać pliki cookie lub komunikować się z nimi, dowiadywać się, czy użytkownik przyszedł na naszą witrynę z reklamy wyświetlanej w witrynie innej firmy, poprawiać wydajność witryny i mierzyć skuteczność marketingowych kampanii e-mail.

W wielu przypadkach prawidłowe działanie tych technologii zależy od plików cookie, zatem odrzucenie plików cookie może negatywnie wpłynąć na ich funkcjonowanie.

Jak mogę kontrolować pliki cookie?

Użytkownik ma prawo zdecydować, czy zaakceptować, czy odrzucić pliki cookie. Użytkownik może określić swoje preferencje dotyczących plików cookie, klikając odpowiednie łącza rezygnacji znajdujące się w powyższej tabeli dotyczącej plików cookie.

Użytkownik może określić lub zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby pliki cookie były akceptowane lub odrzucane. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić pliki cookie, może nadal korzystać z naszej witryny internetowej, chociaż dostęp do niektórych jej funkcji i obszarów może być ograniczony. Ponieważ sposoby odrzucania plików cookie za pośrednictwem ustawień przeglądarki różnią się w zależności od przeglądarki, należy odwiedzić menu pomocy przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji.

Jak często to Oświadczenie o plikach cookie będzie aktualizowane?

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze Oświadczenie o plikach cookie w celu odzwierciedlenia, na przykład, zmian w wykorzystywanych plikach cookie lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. W związku z tym prosimy regularnie sprawdzać niniejsze Oświadczenie o plikach cookie, aby być na bieżąco z informacjami na temat korzystania przez nas z plików cookie i związanych z nimi technologii.

Data na górze niniejszego Oświadczenia o plikach cookie wskazuje, kiedy zostało ono ostatnio zaktualizowane.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania przez nas z plików cookie lub innych technologii prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres individualrights@dunnhumby.com.