Ochrona danych osobowych


Polityka dotycząca prywatności i plików cookies portalu „Głosy Klientów“

Ostatnia aktualizacja: 22.9.2016

dunnhumby Poland spółka zwana dalej „dunnhumby” lub „my”) zobowiązuje się do ochrony prywatności oraz zagwarantowania ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności opisuje rodzaj danych osobowych, jakie gromadzimy na Państwa temat, w jaki sposób z nich korzystamy i jak je chronimy. Polityka wyjaśnia również czynności, które należy podjąć w przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo, by dane osobowe były gromadzone w trakcie odwiedzania naszych stron oraz sposób zmiany informacji, które zostały nam już udostępnione.

Administratorem danych na tych stronach jest dunnhumby Poland. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za określenie powodów gromadzenia Państwa danych i trybu ich przetwarzania. Nasz adres brzmi dunnhumby Poland Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, a niniejsza Polityka dotycząca prywatności i plików cookies ma zastosowanie w przypadku danych osobowych gromadzonych przez nas za pośrednictwem stron oraz w ramach Państwa udziału serwisie „Głosy klientów”. dunnhumby Poland należy do większej grupy spółek, zatem mówiąc o „grupie” mamy na myśli naszą spółkę-matkę dunnhumby Limited, jej filie oraz własne przedsiębiorstwa zależne, w tym dunnhumby Poland oraz nasze spółki joint venture. Odniesienia w niniejszej Polityce dotyczącej prywatności i plików cookies do naszych „stron” obejmują witrynę „Głosy klientów” oraz wszelkie aplikacje „Głosy klientów”.
Państwa zgoda Do góry

Korzystając ze stron wyrażają Państwo zgodę na warunki niniejszej Polityki prywatności. W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z jakimkolwiek warunkiem zawartym w niniejszej Polityce, prosimy nie korzystać z naszych stron.

Strony internetowe osób trzecich Do góry

W przypadku wejścia na strony za pośrednictwem stron internetowych podmiotów trzecich prosimy o zapoznanie się z ich polityką ochrony prywatności oraz wszelkimi warunkami celem zrozumienia warunków, na jakich podmioty te dzielą się z nami udostępnionymi przez Państwa informacjami. W przypadku, gdy nasze strony zawierają hiperlinki do stron internetowych osób trzecich, wychodzą Państwo z naszych stron klikając na takie linki. Ponieważ nie kontrolujemy witryn osób trzecich ani zamieszczonych w nich treści, prosimy o zapoznanie się z zasadami ich polityki prywatności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez Państwa z witryn osób trzecich, na które można przejść z naszych stron, lub z których korzystają Państwo w celu wejścia na nasze strony. Z takich stron internetowych korzystają Państwo na własne ryzyko.

Jakie dane osobowe gromadzimy? Do góry

W niniejszej Polityce dotyczącej prywatności i plików cookies określenie „dane osobowe” oznacza łącznie informacje lub konkretną informację, które pozwalają na zidentyfikowanie Państwa. Mogą one obejmować dane, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę użytkownika, adres email czy numer telefonu, jednak mogą obejmować również inne informacje, np. zwyczaje zakupowe, preferencje, jak również informacje o Państwa zdrowiu i stylu życia, np. o hobby i zainteresowaniach.

Poprzez strony mogą Państwo zostać poproszeni o udzielenie informacji osobowych niezbędnych do rejestracji jako członka społeczności „Głosy Klientów“ lub w przypadku Państwa udziału w badaniach, opublikowania treści w publicznym lub społecznościowym obszarze witryny, dodania komentarza lub zapytania, czy też w przypadku innych aktywności związanych z członkostwem. W przypadku udostępnienia nam danych osobowych wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z warunkami niniejszej Polityki dotyczącej prywatności i plików cookies, przy czym mają Państwo prawo do ograniczenia korzystania przez nas z takich informacji (patrz "Prawa użytkownika portalu i nasze dane kontaktowe")

Celem uzyskania szczegółowych informacji na temat rodzaju zbieranych przez nas danych osobowych, prosimy kliknąć na poniższe linki:
Rodzaje informacji, które zbieramy bezpośrednio od członków serwisu „Głosy klientów”

Poprzez strony mogą Państwo zostać poproszeni o udzielenie informacji osobowych niezbędnych do rejestracji jako członka społeczności „Głosy klientów” lub w przypadku Państwa udziału w badaniach lub loterii, opublikowania treści w publicznym lub społecznościowym obszarze witryny, dodania komentarza lub zapytania, czy też w przypadku innych aktywności związanych z członkostwem. Zapewniamy, że nie gromadzimy żadnych danych osobowych, które nie zostały nam przekazane dobrowolnie.

Rodzaje informacji, które mogą nam Państwo przekazać bezpośrednio:

(a) imię i nazwisko;
(b) adres zamieszkania;
(c) adres email;
(d) nazwa użytkownika;
(e) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;
(f) wiek;
(e) data urodzenia;
(g) dochody gospodarstwa domowego;
(h) skład rodziny (tj. informacje o dzieciach, jeżeli są);
(i) przynależność etniczna (w przypadku krajów, których przepisy na to pozwalają);
(j) płeć;
(k) wyniki badań online dotyczących takich kwestii jak np. osobowość, wartości, postawy, zainteresowania, zdrowie i styl życia;
(l) inne informacje psychograficzne (np. czy zgadzają się Państwo z pewnymi stwierdzeniami wartościującymi lub zachowaniami, czy nie).

Rodzaje informacji, które zbieramy podczas odwiedzania naszych stron

Podczas odwiedzania naszych stron w celu gromadzenia informacji na Państwa temat wykorzystujemy pliki cookies i inne narzędzia (np. internetowe narzędzia analityczne, tagi pikselowe i obrazy typu „web beacon”). Więcej szczegółów na temat używanych przez nas plików cookies znajduje się tutaj.

Poniżej przedstawiamy rodzaje informacji, które możemy gromadzić na Państwa temat podczas odwiedzania naszych stron:

(a) informacje o rodzaju używanej przeglądarki;
(b) szczegóły dotyczące odwiedzanych przez Państwa stron internetowych;
(c) adres IP;
(d) użyte hiperlinki;
(e) informacje ze stron sieci społecznościowych (w przypadku połączenia swojej strony społecznościowej z naszym kontem na portalu „Głosy klientów”);
(f) strony internetowe odwiedzane przed przejściem na nasze strony.

Rodzaje informacji, które uzyskujemy z innych źródeł.

Państwa dane osobowe możemy uzyskać lub otrzymać z innych źródeł, w tym ze źródeł dostępnych komercyjnie, takich jak publiczne bazy danych czy agregatory danych. Poniżej przedstawiamy listę rodzajów danych osobowych, jakie możemy uzyskać z tych źródeł:

(a) imię i nazwisko;
(b) adres zamieszkania;
(c) wiek;
(d) zwyczaje zakupowe;
(e) aktywność online użytkownika;
(f) preferencje i informacje o stylu życia, np. o hobby czy zainteresowaniach;
(g) informacje dostępne publicznie, np. treści wygenerowane przez użytkownika, blogi i posty.

W jaki sposób wykorzystujemy państwa dane Do góry

Gromadzenie danych osobowych pomaga nam lepiej zrozumieć, jakie są Państwa potrzeby. Dzięki udostępnionym nam danym osobowym możemy dowiedzieć się, jakie rodzaje produktów i usług najbardziej Państwa interesują oraz zwiększyć Państwa satysfakcję z korzystania z serwisu „Głosy klientów”. Możemy również dzielić się Państwa danymi osobowymi bądź przekazywać je innym spółkom, które są członkami naszej grupy, jak również sprzedawcom i klientom, którzy dzięki tym informacjom mogą dostarczać Państwu produkty, a także fundatorom, by mogli dostarczyć przysługujące Państwu nagrody, oraz stronom trzecim, które bezpośrednio wspierają działalność serwisu „Głosy klientów” i innych programów grupy dunnhumby włączając w to, bez ograniczeń, dostawców usług cloudowych.

W przypadku wzięcia udziału w badaniu wyrażają Państwo zgodę na udostępnianie Państwa danych osobowych naszym klientom określonym w ankiecie, którzy dzięki temu będą mogli dostarczać jak najlepiej dopasowane do Państwa produkty, usługi i reklamy. Nasi klienci mogą wykorzystywać uzyskane na Państwa temat informacje, aby przedstawiać Państwu reklamy najbardziej odpowiednie dla Państwa. Takie informacje mogą obejmować dane udostępnione w trakcie rejestracji członkostwa w serwisie „Głosy klientów”, podczas wypełniania kwestionariuszy badań bądź w trakcie aktualizacji profilu. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z możliwości kontaktowania się z Państwem przez grupę dunnhumby (patrz "Prawa użytkownika i z kim się kontaktować"). dunnhumby Poland, inne spółki z naszej grupy oraz osoby trzecie, z którymi dzielimy się informacjami, mogą uzupełniać takie przekazane dane osobowe o dalsze informacje na Państwa temat (np. jeżeli znajdują się Państwo na liście mailingowej strony trzeciej lub są członkiem programu lojalnościowego). Takie działania podejmowane są, aby wspomóc serwis „Głosy klientów” i inne programy grupy dunnhumby w dostarczaniu Państwu najbardziej odpowiednich produktów, usług i reklam. Wykorzystamy Państwa dane osobowe wyłącznie w wyraźnie określonych celach, w których zostały one zgromadzone. Aby uzyskać więcej szczegółów na ten temat, prosimy kliknąć tutaj.

Więcej szczegółów na temat sposobów udostępniania innym Państwa danych osobowych można znaleźć w rozdziale "Udostępnianie informacji".

Uzyskane dane osobowe możemy wykorzystać w celu:

(a) rejestracji jako członka portalu;
(b) wyboru Państwa do tych badań serwisu „Głosy klientów”, które będą Państwu najbardziej odpowiadać oraz informowania o nowych badaniach serwisu „Głosy klientów” i konkretnych wytycznym dotyczących badań portalu „Głosy klientów”;
(c) przesyłania produktów lub próbek w ramach badania serwisu „Głosy klientów”;
(d) analizy skuteczności badań serwisu „Głosy klientów”;
(e) doskonalenia i rozwoju naszych stron oraz zwiększenia Państwa satysfakcji jako członka, jak również naszych ofert dla klientów;
(f) reagowania na Państwa pytania i komentarze/uwagi;
(g) lepszego zrozumienia, które produkty czy usługi mogą Państwa interesować;
(h) dostosowania wyświetlanej treści reklamowej;
(i) pomocy naszym klientom, za Państwa zgodą, w dostarczaniu takich produktów, usług i reklam, które będą jak najbardziej odpowiednie dla Państwa;
(j) kontaktowania się z Państwem w sprawie produktów i usług, które mogą Państwa interesować, w tym za pośrednictwem emaili promocyjnych i wiadomości SMS;
(k) przeprowadzenia loterii lub konkursów, w których biorą Państwo udział.

Stosujemy standard polegający na opcji wyrażenia zgody na przesyłanie Państwu komunikatów telefonicznych i wiadomości SMS, co oznacza, że robimy to wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. W przypadku rezygnacji z opcji otrzymywania wiadomości SMS, wyślemy Państwu ostatnią wiadomość z potwierdzeniem rezygnacji. Na naszych stronach zamieścimy konkretne warunki naszych badań tekstowych. Do przesyłania wiadomości pocztą elektroniczną oraz innych powiadomień stosujemy standard polegający na możliwości wyrażenia rezygnacji z otrzymywania wiadomości, co oznacza, że przyjmujemy Państwa zgodę za dorozumianą, jednak na Państwa żądanie zaprzestaniemy przesyłania wiadomości.

Wchodzenie na portale Facebook i Twitter za pośrednictwem naszego serwisu Do góry

W ramach udostępnienia użytkownikom możliwości bezpośredniego połączenia się z portalami Facebook i Twitter (oraz z każdym innym portalem społecznościowym, który możemy dodać do listy), będziemy gromadzić Państwa dane osobowe, gdy zalogują się Państwo na te portale społecznościowe za pośrednictwem naszego serwisu.

Logując się na portale społecznościowe za pośrednictwem naszego serwisu, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych zgodnie z Polityką dotyczącą prywatności i plików cookies. Należy pamiętać, iż ustawienia ochrony prywatności na portalach społecznościowych mogą określać, które dane możemy gromadzić. W przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących ochrony prywatności w kontekście każdego portalu społecznościowego, prosimy o zapoznanie się z polityką ochrony prywatności obowiązującą na takich stronach internetowych.

Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących sposobów wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników, kliknij tutaj.

Poniżej przedstawiamy listę danych, które możemy gromadzić z portali społecznościowych:

(a) imię i nazwisko;
(b) ID użytkownika;
(c) adres email;
(d) płeć;
(e) data urodzenia;
(f) aktualne miejsce zamieszkania;
(g) zdjęcie profilowe;
(h) adres URL;
(i) „lajki” użytkownika;
(j) wszelkie treści opublikowane za pośrednictwem portali społecznościowych;
(k) ID przyjaciół użytkownika, którzy również zalogowali się za pośrednictwem serwisu „Głosy klientów”.

Udostępnianie informacji Do góry

Gromadzone przez nas dane wykorzystywane są do przygotowania anonimowych raportów dla naszych klientów na temat badań przeprowadzanych w ich imieniu. Informacje, którymi dzielimy się z klientami, będą służyć wyłącznie do celów statystycznych i nie będą zawierać Państwa danych osobowych, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na udostępnianie dodatkowych danych naszym klientom w momencie przystąpienia do badania.

Należy pamiętać, że wszelkie dane osobowe wprowadzone przez Państwa (tzn. użytkownika) jako treść na stronach mogą być dostępne publicznie i wykorzystane przez naszych klientów. Użytkownik potwierdza, iż zdaje sobie sprawę, że nawet po usunięciu profilu, kopie opublikowanych treści mogą pozostać widoczne na stronach archiwalnych bądź wówczas, gdy inni użytkownicy są w posiadaniu takich kopii lub przechowują zamieszczone przez Państwa treści.

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym firmom, które należą do naszej grupy, celem udostępnienia ich produktów i usług, które mogłyby Państwu odpowiadać.

Możemy też dzielić się nimi ze stronami trzecimi, w sposób opisany poniżej:

(a) możemy ujawnić je stronom trzecim celem zapewnienia pomocy przy administracji lub prowadzeniu serwisu „Głosy klientów”, np. spółkom przetwarzającym dane zgromadzone za pośrednictwem naszych stron, by pomóc nam w ich zrozumieniu,
(b) podczas Państwa udziału w badaniach, możemy dzielić się Państwa danymi osobowymi z naszymi klientami lub partnerami świadczącymi usługi logistyczne, by mogli oni dostarczyć próbki produktów lub innych materiałów związanych z badaniem,
(c) możemy ujawnić je fundatorom w celu dostarczenia nagród przysługujących Państwu w wyniku udziału w badaniu lub loterii fantowej,
(d) w przypadku przystąpienia przez Państwa do udziału w badaniu i wyrażenia zgody na udostępnienie dodatkowych danych naszym klientom, aby pomóc im w dostarczeniu najbardziej odpowiednich dla Państwa produktów, usług i reklam,
(e) jeżeli kiedykolwiek w przyszłości nasza spółka (lub nasze aktywa) zostanie wykupiona przez inną spółkę, mamy prawo udostępnić jej dane użytkowników, które stanowią część takich aktywów.

Żaden klient ani strony trzecie nie są przez nas upoważnieni do wykorzystania danych osobowych w innym celu i będą zobowiązani do wdrożenia środków zapewniających ochronę danych osobowych.

Należy pamiętać, iż może zaistnieć konieczność ujawnienia przez nas danych osobowych użytkowników, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub na podstawie gwarancji, wezwania lub nakazu sądowego.

Pliki cookies Do góry

Korzystamy z plików „cookies”, które stanowią pliki lub informacje, jakie mogą być przechowywane w komputerach użytkowników (lub na innych urządzeniach z dostępem do Internetu, jak np. smartfony czy tablety) podczas odwiedzin na naszych stronach. Używamy plików cookies w celu ułatwienia Państwu korzystania z naszych stron oraz dostosowania ich treści i naszych produktów do potrzeb i zainteresowań użytkowników. Pliki cookies mogą również być używane do przyśpieszenia w przyszłych aktywności i wizyt na naszych stronach. Strona może na przykład rozpoznać, iż udostępnili Państwo już swoje dane osobowe i nie będzie ich wymagać ponownie.

Pliki cookies możemy wykorzystać również do gromadzenia informacji o urządzeniach używanych do przeglądania stron, jak np. adres IP użytkownika (który stanowi numer przypisany do komputera czy innemu urządzenia w chwili podłączenia się do Internetu), bądź o typie przeglądarki internetowej lub wersji używanego systemu operacyjnego oraz do łączenia ich z danymi osobowymi użytkowników. Ma to na celu zagwarantowanie Państwu satysfakcji z korzystania z naszych stron internetowych, będących efektywnym źródłem informacji.

Większość przeglądarek internetowych pierwotnie ustawiona jest na opcję akceptowania plików cookies, jednak możliwa jest zmiana tych ustawień i pliki cookies można zablokować lub wymagać wyświetlenia ostrzeżenia o tym, że pliki cookies będą przekazywane do pamięci danego urządzenia. Prosimy zapoznać się z instrukcjami przeglądarki lub skorzystać z ekranu pomocy (help screen), gdzie znajdują się instrukcje dotyczące zmiany lub modyfikacji ustawień przeglądarki. Informujemy, że w przypadku odrzucenia plików cookies, nie będzie możliwe odwiedzanie niektórych części naszych stron lub w trakcie przeglądania naszych stron nie będzie możliwe uzyskanie danych spersonalizowanych.

Jak wyglądają pliki cookies?
Pliki cookies zwykle zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi dany plik, „długość życia” danego pliku (tzn. czas jego pozostawania na Państwa urządzeniu) oraz wartość, którą jest zazwyczaj losowo wygenerowany, unikalny numer.

Jakich typów plików cookie używamy?
Lista wszystkich plików cookies używanych na naszych stronach przedstawiona jest poniżej według kategorii:

Niezbędne pliki cookies
Takie pliki umożliwiają świadczenie usług, o które Państwo wyraźnie poprosili. Dla tego typu niezbędnych plików cookies nie jest wymagana żadna zgoda.

Takie pliki cookies są niezbędne do prawidłowego korzystania z naszych stron internetowych i ze wszystkich funkcji, takich jak dostęp do zabezpieczonych części serwisu. Bez tych plików, żądane usługi, takie jak utrzymywanie konta i możliwość zalogowania się, nie mogą być realizowane.

Pliki cookies dotyczące wydajności
Pliki cookies tego typu gromadzą informacje o stronach odwiedzanych anonimowo. Korzystając z naszej witryny zgadzają się Państwo na umieszczenie tego typu plików na Państwa urządzeniach.
Pliki cookies tego typu pobierają informacje o tym, jak użytkownik używa naszej strony, na przykład, które strony użytkownik przegląda najczęściej, czy też jakie błędy zostały wygenerowane podczas korzystania z serwisu. Pliki te nie zbierają informacji mogących posłużyć do identyfikacji konkretnego użytkownika. Wszystkie informacje zebrane w tych plikach są łączone, przez co stają się anonimowe. Są one używane tylko w celu poprawy pracy serwisu.

Pliki cookies dotyczące funkcjonalności
Pliki cookies tego typu zapamiętują wybory dokonane przez użytkownika w celu poprawienia jakości korzystania z naszego serwisu. Korzystając z naszej witryny zgadzają się Państwo na umieszczenie tego typu plików na Państwa urządzeniach.
Pliki cookies tego typu zapamiętują wybory dokonane przez użytkownika (np. nazwę użytkownika, język czy rejon, w którym użytkownik obecnie się znajduje), dzięki czemu serwis może spersonalizować możliwości korzystania z niego. Tego typu pliki mogą zostać wykorzystane do zapamiętywania zmian dokonywanych w wielkości i rodzaju czcionki oraz innych częściach stron internetowych, które można dostosować do własnych potrzeb. Mogą zostać również wykorzystane do świadczenia usług żądanych przez użytkownika, takich jak oglądanie filmów bądź komentowanie blogów. Dane gromadzone przez te pliki mogą być zanonimizowane i nie mogą posłużyć do śledzenia aktywności na innych witrynach.

Czy ustawiono pliki cookies stron trzecich?
Korzystamy z usług wielu dostawców, którzy także mogą ustawić pliki cookies w naszym imieniu na Państwa urządzeniach w trakcie odwiedzania naszych stron, celem świadczenia odpowiednich usług (np., jeżeli połączą się Państwo za pośrednictwem Facebooka czy Twittera). Oznacza to, że przy odwiedzaniu naszych stron mogą Państwo w naszym imieniu otrzymać pliki cookies z witryn lub domen stron trzecich. Nie kontrolujemy wgrywania takich plików i aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy zapoznać się z odpowiednimi stronami internetowymi stron trzecich.

Znaczniki pikselowe Do góry

Niektóre strony odwiedzane przez użytkownika w naszej witrynie mogą pobierać także informacje za pomocą znaczników pikselowych (zwanych również „clear gifs”, – czyli „czysty GIF”), które mogą być udostępniane stronom trzecim, i które bezpośrednio wspierają nasze akcje promocyjne oraz rozwój naszych stron internetowych. Na przykład informacje na temat użytkownika naszych stron internetowych mogą być udostępnione stronom trzecim, takim jak agencje reklamowe, w celu lepszego pozycjonowania internetowych banerów reklamowych na naszej witrynie. Informacje zgromadzone przy użyciu tagów pikselowych nie identyfikują danej osoby, jednak mogą być połączone z danymi osobowymi.

Narzędzia analityki internetowej Do góry

Strony internetowe mogą wykorzystywać narzędzia analityki internetowej, takie jak Google Analytics, w celu śledzenia interakcji z witryną oraz gromadzenia informacji, takich jak czas odwiedzin, czy użytkownik odwiedził stronę wcześniej oraz z jakiej strony został przekierowany. Statystyki pomiarów w witrynie mogą być użyte do spersonalizowania wizyt użytkownika na naszych stronach internetowych, jak również do analizy (anonimowo lub w sposób zagregowany) statystyk dotyczących aktywności na stronie internetowej. Korzystamy z tych danych, aby zbadać skuteczność obecności naszej strony internetowej oraz sporządzić sprawozdania statystyczne.

Jeżeli korzystamy z Google Analytics, możemy dzielić się tymi informacjami ze stroną Google, aby pomóc jej w udoskonalaniu jej produktów i usług. Ani my, ani strona Google nie może wykorzystać (bądź upoważnić strony trzeciej do wykorzystania) tego narzędzia, aby śledzić bądź gromadzić dane osobowe użytkowników, lub kojarzyć te dane z danymi Google Analytics. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat Google Analytics przejdź do:

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Przekazywanie informacji Do góry

Zapisując się i korzystając z naszych usług potwierdzają oraz wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie danych osobowych do miejsc, w których nie są one chronione prawem w takim samym stopniu jak w kraju zamieszkania. Podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić właściwą ochronę prawną Państwa danych osobowych przez cały czas.

Bezpieczeństwo Do góry

Podejmujemy odpowiednie środki, by Państwa dane osobowe były bezpieczne i w przypadku, gdy udostępniamy takie dane osobom trzecimi, wymagamy od nich podjęcia podobnych środków. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony, by uniemożliwić dostęp osób nieupoważnionych, modyfikację czy nadużycia, i dozwolony jest tylko dla naszych pracowników na zasadzie „ścisłej potrzeby”.

Pliki dziennika Do góry

Możemy śledzić niektóre informacje, jak np. typ przeglądarki i czas zalogowania, wyłącznie do celów własnych. Takie informacje wykorzystujemy wyłącznie do obserwacji z jakich miejsc pochodzą nasi użytkownicy oraz określenia używanego przez nich typu oprogramowania. Informacje te rejestrujemy celem ciągłego zwiększania komfortu korzystania z naszych stron oraz ich ulepszania. Żadne z tych informacji nie doprowadzą do żadnej konkretnej osoby. Tego rodzaju informacje nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne.

Zaproszenia Do góry

Jeśli postanowią Państwo opowiedzieć komuś o naszej stronie za pośrednictwem dostępnych narzędzi, poprosimy o informację, niezbędną do wysłania takiego zaproszenia, jak np. adres email takiej osoby. W Państwa imieniu wyślemy tej osobie wiadomość email z zaproszeniem do odwiedzenia naszej witryny, przy czym możemy wysyłać kolejne przypomnienia. Zaproszona przez Państwa osoba może skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie „pomoc”, aby usunąć dane informacje z naszej bazy danych bądź zrezygnować z usługi wysyłając odpowiedź za pośrednictwem ikony „zrezygnuj”, która zawarta jest w treści wiadomości e-mail.

Aktualizacje Do góry

Mamy prawo do zmian treści niniejszej Polityki dotyczącej prywatności i plików cookies poprzez zamieszczenie tutaj jej zaktualizowanej wersji. Prosimy o częste odwiedzanie tej części strony celem uzyskiwania aktualnych informacji.

Prawa użytkownika portalu i nasze dane kontaktowe Do góry

Informujemy, że będąc członkiem serwisu „Głosy klientów” mogą Państwo w każdej chwili dokonywać zmian, by zaktualizować swoje dane osobowe. Najprostszym sposobem zmiany danych osobowych jest zalogowanie się do systemu i wejście w zakładkę „Ustawienia”.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag czy obaw dotyczących polityki ochrony prywatności, prosimy o niezwłoczny kontakt. Użytkownik portalu ma prawo skontaktować się z nami, gdy:

(a) nie chce, aby w przyszłości się z nim kontaktować,
(b) chciałby uzyskać kopię swoich danych osobowych przechowywanych w naszym systemie (zastrzegamy sobie prawo do naliczenia drobnej opłaty w przypadku skorzystania z tego prawa),
(c) chce, aby jego dane osobowe zostały poprawione lub zaktualizowane w naszym systemie, lub
(d) zamierza zgłosić jakiekolwiek naruszenie polityki prywatności.

Mogą Państwo wysłać do nas e-mail na adres: info@glosyklientow.pl

Aby pozwolić nam należycie zająć się Państwa sprawą, prosimy podać pełne imię i nazwisko oraz szczegóły zapytania.

Możemy skontaktować się z Państwem nawet, jeśli zrezygnowali Państwo z możliwości otrzymywania informacji marketingowych w celach transakcyjnych, takich jak obsługa klienta, informacje o produktach lub zawiadomienie dotyczące usług lub upomnień.

Stosowanie niniejszych warunków na świecie Do góry

Dążymy do stworzenia globalnego serwisu „Głosy klientów” z jednolitymi standardami dla wszystkich użytkowników, lecz jednocześnie musimy przestrzegać przepisów lokalnych. Udzielając nam zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażają Państwo jednocześnie zgodę na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych. Niniejsza zgoda obowiązuje przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż jest to wymagane do osiągnięcia celów, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe i wrażliwe dane osobowe. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych są przedstawione w niniejszej Polityce ochrony prywatności.

Informacja o plikach cookies Do góry

Używamy plików cookies w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej witryny oraz zwiększenia Państwa satysfakcji z jej użytkowania. Kontynuując korzystanie z naszej witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej szczegółów.

Informacja w sprawie ochrony prywatności w serwisie „Głosy klientów” | Podsumowanie Do góry

dunnhumby Poland (spółka zwana dalej „dunnhumby” lub „my”) zobowiązuje się do ochrony prywatności i Państwa danych osobowych. Państwa prywatność i zaufanie, jakim darzą nas Państwo udostępniając nam swoje dane osobowe, są dla nas bardzo ważne. Na tej stronie znajdują się odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące sposobu gromadzenia, wykorzystania i ochrony Państwa danych osobowych, oraz powiadamiania o korzystaniu z plików cookies. Ważne jest, aby zapoznali się Państwo z pełną wersją tego powiadomienia i zrozumieli ją. Można ją znaleźć na stronach naszejPolityki dotyczącej prywatności i plików cookies.

Jakie informacje gromadzimy? Do góry

Po zarejestrowaniu się przez Państwa jako członka serwisu „Głosy klientów” lub podjęcia aktywności w społeczności „Głosy klientów” uzyskamy Państwa dane osobowe. Będziemy gromadzić te informacje, jeżeli zostaną nam udostępnione przez (Państwa bezpośrednio), np. poprzez wypełnienie części rejestracyjnej na stronie lub udzielenie odpowiedzi na pytania w ramach badań. Ponadto otrzymujemy informacje na Państwa temat w przypadku, gdy udostępniają je nam Państwo za pośrednictwem innych witryn (np. w przypadku łączenia się za pośrednictwem portalu Facebook lub Twitter) lub gdy udostępnili je Państwo innej spółce, która dostarcza nam dane osobowe.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane? Do góry

Państwa dane osobowe możemy wykorzystywać w celach takich jak wysyłanie próbek produktów do badań czy zrozumienie, które badania mogą być najbardziej odpowiednie dla Państwa, a także w celu oceny takich badań. Więcej powodów, dla których gromadzimy dane osobowe, znajduje się w Polityce prywatności. Państwa dane osobowe możemy udostępniać innym spółkom będącym członkami naszej grupy, by te mogły udostępnić Państwu produkty i usługi najbardziej odpowiednie dla Państwa. dunnhumby należy do większej grupy spółek, zatem mówiąc o „grupie” mamy na myśli naszą spółkę-matkę dunnhumby Limited, jej filie oraz własne przedsiębiorstwa zależne, w tym dunnhumby Poland oraz nasze spółki joint venture. W ograniczonych przypadkach możemy udostępniać informacje podmiotom spoza naszej grupy, np. w przypadku udostępnienia Państwa danych kontaktowych naszym klientom, fundatorom benefitów lub partnerom świadczącym usługi logistyczne, w celu umożliwienia im wysyłki produktów bezpośrednio do Państwa, lub w celu niektórych badań, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych naszym klientom, którzy dzięki temu mogą udostępniać takie produkty, usługi i reklamy, jakie będą najbardziej odpowiednie dla Państwa, lub w celu przekazania przysługujących Państwu nagród.

Zapisując się do naszego serwisu i korzystając z naszych usług przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na przesyłanie Państwa danych do miejsca, w którym nie zapewnia się jednakowej ochrony prawnej danych osobowych jak w kraju zamieszkania. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne działania zmierzające do każdorazowego zapewnienia stosownej ochrony prawnej Państwa danych osobowych. Celem wykluczenia jakichkolwiek wątpliwości, nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych poza terytorium EOG.

W jaki sposób mogę decydować o swych danych osobowych? Do góry

Zapisując się do serwisu „Głosy klientów” mają Państwo możliwość wybrać, które powiadomienia możemy Państwu przesyłać (np. e-maile o badaniach lub ofertach specjalnych). Oprócz tego można w każdym czasie zmienić preferencje na swoim koncie. Mogą Państwo zostać poproszeni przez nas o zapisanie się do niektórych badań. W przypadku podjęcia takiej decyzji możemy udostępnić wyniki Państwa udziału w badaniu naszym klientom. Niemniej, w celu ochrony prywatności, przed udostępnieniem wyników dokonujemy ich podsumowania w postaci łącznego wyniku badań przeprowadzonych z pozostałymi członkami tak, aby klient nie mógł zidentyfikować Państwa „danych osobowych”.

W przypadku niektórych badań możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na udostępnienie swoich „danych osobowych” sprzedawcom, producentom towarów, partnerom świadczącym usługi logistyczne, fundatorom benefitów lub innym spółkom określonym w badaniu. Mogą Państwo wystąpić do nas z wnioskiem o przesłanie kopii Państwa danych osobowych, jakie przechowujemy, i poinformować nas o ewentualnych aktualizacjach swoich danych osobowych. Mogą Państwo zadecydować o wydaniu zgody na odbieranie plików cookies lub ograniczeniu ilości odbieranych od nas plików cookies. Jednak w przypadku odrzucenia plików cookies, jakość korzystania przez Państwa z naszych stron będzie ograniczona. Celem uzyskania szczegółowych informacji na temat plików cookies, patrz Polityka dotycząca prywatności i plików cookies.

Skontaktuj się z nami Do góry

Mogą Państwo wysłać do nas e-mail na adres: info@glosyklientow.pl
Aby pozwolić nam należycie zająć się Państwa sprawą, prosimy podać pełne imię i nazwisko oraz szczegóły zapytania.